Welcome to our website!


十八鄉鄉事委員會公益社中小學創校概要

 

創校校監戴權S.B.S太平紳士 撰

 

    辦學乃昌教化,啟文明,是本會宗旨之一。時一九七一年孟夏,致函教育署申請興辦中學一所,歷久未批,曾多次專題復議,一九八七年成立十八鄉鄉事委員會學校有限公司專案跟進,派代表上門徵詢,或累贖陳情,念玆在玆,急不可待,迄於一九九五年之杪,奉配位於天水圍二十七區之標準設計中學校舍一所,承辦費約達五百萬元。需款孔亟。旋即開展籌募,基於本會籌委與地方賢達、鄉內眷顧與海外僑胞,蓄意期求共識,獵俊彥以收善心,爰一呼百應,轉瞬成全。綜十八鄉公益社捐輸二百五十萬元,連同各界熱心人士合共贊助款項累計約九百多萬元。應銷有餘,於一九九六年九月正式開學,眾償夙願。親臨視學,目染瓊樓霞蔚,耳濡弦誦聲永,學生稔熟「博學篤志」校訓,孜孜不倦,學業科名日進,校譽日隆,深受家長信賴。

 

    自一九九六年興辦中學以還,又進而致力向教育署申請與辦小學,以達致擴展全人教育之宏願。於二零零零年夏,蒙教育署批准承辦位於本會公益社中學毗鄰之小學,開辦費凡四百五十萬元,是年九月八日召開公益社轄屬村代表大會,一致通過由公益社撥款三百萬元,議決由全體村代表暨顧問組成籌募委員會,徵求各界紳商及各村耆彥捐輸,以期眾擎易舉,興學育才。合計籌得五佰玖拾餘萬元,旋展開籌備,迄二零零二年秋開學,生員逾千,百年樹人,實深利賴。本人不敏,職掌斯責,憑藉鼓舞群情,述事以誌也。

網頁皇 網頁設計 Web design Copyright © 2015 十八鄉鄉事委員會 All rights reserved.